Voorwaarden

VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE FOTO & FILMSTUDIO

 1. De huurder wordt geacht onderhavige voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard. Bij betwisting is enkel de rechtbank van Mechelen bevoegd.
 2. Flitsers, lampen of andere toebehoren mogen zonder de voorafgaande toestemming niet uit het gebouw worden verwijderd. Bij inbreuken op deze bepaling wordt een vergoeding gelijk aan 2 x de effectieve verhuurprijs per dag aangerekend.
 3. Voer vóór u de studio verlaat steeds een nauwgezette controle uit. Controleer voor u de studio verlaat dat u geen klein materiaal meeheeft vooral flitsmeters en trigger (radiozender flitsers).
 4. De studio, make-up en zitruimte moeten steeds ordelijk en net worden achtergelaten. Werp blikjes, drankbekers en voeding in de daarvoor bestemde vuilzakken. Ruim alles netjes op en berg alle accessoires weer op hun correcte plaats op.
 5. De huurder verklaart in het bezit te zijn van een aansprakelijkheidsverzekering. Reparaties of verlies worden tegen de geldende tarieven of tegen vervangingswaarde in rekening gebracht. Tijdens de huurperiode berust de verantwoordelijkheid voor de studio, de accessoires en de apparatuur steeds bij de huurder.Fotographic of de zaakvoerder Peulders Walter kan niet aansprakelijk gesteld worden voor elke vorm schade persoonlijk of materieel. Gebeurlijke ongevallen dienen door de verzekering van de huurder gedekt te zijn.
 6. De huur kosten voor de studio worden steeds volledig, minstens zoals vermeld bij de reservatie betaald. Bij overtime moet steeds bijbetaald worden  zijnde minimum 1/2 uur.
 7. Kom steeds op tijd indien u te laat komt kunnen we de achter u komende klant niet laten wachten, er is een keuken met tafel , stoelen, en wifi er is ook koffie en thee voorzien, dus kom tijdig en maak duidelijke afspraken met uw klanten.
 8. Contacteer mij onmiddellijk op het nummer 0497/33 52 93 wanneer andere gebruikers u of uw klanten op welke manier dan ook storen.
 9. Het is TEN STRENGSTE VERBODEN om op de ronding van de witte infini/limbo (vloer en muur die naadloos in elkaar overlopen) te staan. Bewaar steeds een afstand van minimum 150 cm  tot de infini. De kostprijs voor het herstellen van de infini bedraagt 45 euro per uur + kosten verf en andere materialen.
 10. Alle vormen van vuur of gloeiende objecten zijn niet toegelaten zonder toestemming en toezicht van fotographic.
 11. Verontreiniging van het achtergrondpapier wordt in rekening gebracht tegen de prijs vermeld op onze website u dient mij hiervan op de hoogte te brengen bij einde huur.
 12. De toestand van de studio met apparatuur word voor de huurperiode door mij gecontroleerd, er gebeurd dan ook een controle na de huurperiode op werking en eventuele defecten en beschadigingen buiten de normale slijtage b.v. een halogeenlamp kan stuk gaan door slijtage maar een volledig vernielde halogeenlamp is geen normale slijtage meer.
 13. Bij meer dan een normale vervuiling van de witte infini word 15 euro per uur gevraagd voor reiniging.
 14. Bij slechte weersomstandigheden sneeuw, ijs kan enkel vrijstelling verkregen worden van de annuleringskosten indien de wegen op het moment van uw reservatie er gevaarlijk of onberijdbaar bijliggen.
 15. Annuleringskosten voor de gereserveerde uren aangerekend die bedragen:

STUDIO:

Bij het niet verwittigen 100%  betaling van de reservering + 25 euro voor mijn wachttijd (1/2 uur). verwittigen enkel via SMS 0497/ 33 52 93. Bent u echter opgehouden door file of andere omstandigheden verwittig mij dan onmiddellijk nog voor aanvang reservatie.

 • 100 % betaling  in geval van annulering op de dag zelf.
 • 50% betaling  in geval van annulering 1 tot 2 dagen voor de reservering.
 • 25% betaling  in geval van annulering 3 dagen voor de reservering.

bij 4 dagen en meer geen kosten voor annulering reservatie.