voorwaarden studio 2

VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE FOTO/VIDEOSTUDIO

 1. De huurder wordt geacht onderhavige voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard deze bij boeking studio. Bij betwisting is enkel de rechtbank van Mechelen bevoegd.
 2. Lampen of andere toebehoren mogen zonder de voorafgaande toestemming niet uit het gebouw worden verwijderd. Bij inbreuken op deze bepaling wordt een vergoeding gelijk aan 2 x de effectieve verhuurprijs per dag aangerekend.
 3. Meld onmiddellijk mocht u per toeval toch klein materiaal uit de studio hebben meegenomen. Voer vóór u de studio verlaat steeds een nauwgezette controle uit.
 4. De studio, make-up en zitruimte moeten steeds ordelijk en net worden achtergelaten. Werp blikjes, drankbekers en voeding in de daarvoor bestemde vuilzakken. Ruim alles netjes op en berg alle accessoires weer op hun correcte plaats op.
 5. De huurder verklaart in het bezit te zijn van een aansprakelijkheidsverzekering. Reparaties of verlies worden tegen de geldende tarieven of tegen vervangingswaarde in rekening gebracht. Tijdens de huurperiode berust de verantwoordelijkheid voor de studio, de accessoires en de apparatuur steeds bij de huurder.Fotographic of de zaakvoerder Peulders Walter kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor elke vorm van schade persoonlijk of materiéél. Gebeurlijke ongevallen dienen door de verzekering van de huurder gedekt te zijn en zijn steeds ten zijne laste.
 6. De huur kosten voor de studio worden steeds volledig, zoals vermeld op de website betaald worden. Bij overtime moet steeds bijbetaald worden  zijnde minimum 1/2 uur.
 7. Kom steeds op tijd indien u te laat komt kunnen we de eventueel achter u komende klant niet laten wachten, er is een verwarmende keuken met tafel , stoelen, wifi en koffie en thee zijn voorzien, dus kom tijdig en maak duidelijke afspraken met uw klanten.
 8. Contacteer mij onmiddellijk op het nummer 0497/33 52 93 wanneer andere gebruikers u of uw klanten op welke manier dan ook storen.
 9. Het is TEN STRENGSTE VERBODEN om op de ronding van de infini (vloer en muur die naadloos in elkaar overlopen te staan. Bewaar steeds een afstand van minimum 150 cm tot de muur. De kostprijs voor het herstellen van de infini bedraagt 45 euro per uur + kosten verf en andere materialen.
 10. Verontreiniging van greenkey of witte vloer word in rekening gebracht bij een meer dan normale vervuiling , terug verven vloer kost 45 euro.
 11. De toestand van de studio met apparatuur word voor de huurperiode door mij gecontroleerd, er gebeurd dan ook een controle na de huurperiode op werking en eventuele defecten en beschadigingen buiten de normale slijtage b.v. een halogeenlamp kan stuk gaan maar een volledig vernielde halogeenlamp is geen normale slijtage meer.
 12. Bij slechte weersomstandigheden  sneeuw, ijs kan enkel vrijstelling verkregen worden van de annuleringskosten indien de openbare wegen op het moment van uw reservatie er gevaarlijk of onberijdbaar bijliggen.
 13. In de prijs is gebruik van 1 infini inbegrepen bij gebruik of vervuilen van 2 infini zal er een kost van 75 euro aangerekend worden.
 14. Verboden voor alle vormen van vuur of gloeiende objecten te gebruiken, kaarsen, vuurwerk alle kosten die ontstaan door het gebruik van vuur in welke vorm dan ook zijn integraal voor de huurder
 15. Voor kinderen

De studio is geen speeltuin maar een foto/video studio met dure apparatuur en loshangende kabels.Als er van kinderen geen opnamen gemaakt worden zullen ze ook niet aanwezig zijn op de witte of green key vloer de studio is niet voorzien op rondlopende en springende kinderen.Kinderen moeten steeds onder toezicht en controle van een volwassene staan. De stelling is enkel voor volwassenen te gebruiken op eigen risico, en zeker niet als klimrek voor kinderen.

INDIEN AAN DEZE VOORWAARDEN NIET VOLDAAN WORDT KAN DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE STUDIO DE OPNAME ONMIDDELLIJK STILLEGGEN ER WORDT DAN OOK GEEN TERUGGAVE GEDAAN VAN BETAALDE BEDRAGEN

 1. Annuleringskosten voor de gereserveerde uren aangerekend die bedragen:

Bij het niet verwittigen 100%  betaling van de reservering + 50 euro voor mijn wachttijd (1/2 uur) en verwarmen studio. verwittigen enkel via SMS 0497/ 33 52 93. Bent u echter opgehouden door file of andere omstandigheden verwittig mij dan onmiddellijk nog voor aanvang reservatie.

 • 100 % betaling  in geval van annulering 3 dagen van tevoren of op de dag zelf.
 • 50 % betaling  in geval van annulering  tot 5 dagen voor de reservering.
 • 10 % betaling  in geval van annulering 7 dagen voor de reservering.

bij 8 dagen en meer geen kosten voor annulering reservatie.

Geef een reactie